Eesti Energia pakub äriklientidele päikeseelektri lahendust

Eesti Energia pakub sellest sügisest suurema elektritarbimisega äriklientidele võimalust hakata päikesepaneelidega toodetavat energiat tarbima ilma omapoolse finantseeringuta. Klientidel on võimalik soetada Eesti Energialt terviklahendus ning hakata ise päikeseelektrit tootma.

Kliendil tuleb vaid tasuda toodetava elektri eest kokkulepitud hinna alusel. Lokaalselt toodetava elektri tarbimisel ei kaasne võrgutasu. Esimese sellise päikeseelektrijaama ehitab Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Taastuvenergia Järvamaal asuva OÜ Estonia piimafarmi katusele.

Ettevõtted, kes soovivad ise investeerida päikeseelektri tootmiseks vajalikesse seadmetesse, saavad Eesti Energialt soetada maailma juhtivate tootjate seadmeid, mis on läbinud hoolika valikuprotsessi. Samuti tagab Eesti Energia neile sujuva protsessi päikeseelektrijaama projekteerimisest kuni lõpliku seadistamise ja tootmiseks üleandmiseni. Eesti Energia hoolitseb ka vajalike ehitus- ja tegevuslubade ning võrguliitumise dokumentatsiooni eest. Täpsem teave on Eesti Energia kodulehel.

Hajaenergeetika on ülemaailmselt kiirelt kasvav trend, mis täiendab tsentraalset elektritootmist lokaalsete tootmisüksustega tarbimiskoha lähedal. Tarbija juures asuvate päikeseelektri tootmisjaamade loomise eesmärk on tõsta lokaalse elektritootmise osakaalu Eesti Energia tootmisportfellis. Eesti Energia strateegiline eesmärk 2020. aastaks on toota 40% elektrist taastuvatest- ja alternatiivsetest allikatest.

Allikas: Eesti Energia

Foto: Wikimedia Commons