European Environmental Press
EEP-auhind

Hea lugeja!

 

2014. aastal ajakiri Keskkonnatehnika enam ei ilmu. Viimane number ilmus novembris 2013.

Tänu tehnika kiirele arengule liigub ja levib info tänapäeval väga kiiresti ning selle paberkandjal trükkimine ja levitamine ei tasu end sageli enam ei majanduslikult ega ka uudsuse mõttes ära. See ongi põhjus, miks otsustasime ajakirja Keskkonnatehnika väljaandmise lõpetada.

Ajakirja lõi kaheksateist aastat tagasi Sulev Noor eesmärgiga vahendada keskkonnaalast teavet ning toote- ja tehnoloogiauudiseid asjatundjalt asjatundjatele. Autorite poolest Keskkonnatehnika enamikust muudest Eestis väljaantavatest ajakirjadest erineski – meie ajakirjas ei kirjutanud ajakirjanikud, vaid oma ala asjatundjad, peamiselt ülikoolidest, erialaliitudest, ministeeriumitest ja keskkonnaalaga seotud ettevõtetest.

Keskkonnatehnika väljaandmisel on palju tööd teinud ja vaeva näinud mitu inimest. Suurt tänu väärib Eesti Maaülikooli emeriitprofessori, tehnikateaduste doktori Aleksander Maastiku esimesest numbrist viimaseni kestnud töö enamiku reklaamide ja artiklite toimetajana. Tänu tema teadmiste pagasile, laiale silmaringile, mitme võõrkeele valdamisele, põhjalikkusele ja sellele, et ta peab väga oluliseks head eesti keelt, said Keskkonnatehnikas ilmunud artiklid hästi ja põhjalikult toimetatud – ikka koostöös autoriga, kuni jõuti mõlemat osapoolt rahuldava tulemuseni. 

Head keelenõu andis meile sageli Heido Ots ning automaatikateemalisi artikleid aitas toimetada tehnikateaduste doktor Argo Rosin Tallinna Tehnikaülikoolist. Aastajagu tegi peatoimetaja tööd tehnikakandidaat Rein Veski. Keeletoimetajatena lõid kaasa Mailis Moora ja Piret Reidla ning küljendajate ja reklaamikujundajatena Mait Tooming, Raul Laugen ja Rein Urm. Selle nimel, et toimetuse töö laabuks ning artiklid ja reklaamid õigeks ajaks kohale jõuaksid, tegi esimesed kaheksa aastat tööd Luule Ummelas ning viimased kümme aastat energiline ja alati heatujuline Marika Rebane. Oma panuse ajakirja väljaandmisse andsid Lauri Aasalo, Margis Veevo, Vaike Peedoksaar ja Eela Tauts. Suur, suur tänu kõigile tehtud töö ja nähtud vaeva eest!

Suur tänu ka kõigile ajakirja tellijatele, autoritele, reklaami avaldajatele ja teistele koostööpartneritele aastatepikkuse meeldiva koostöö, usalduse ja kannatlikkuse eest. Ilma teieta ei oleks ajakiri Keskkonnatehnika saanud ilmuda. 

Keskkonnatehnika kodulehekülg www.keskkonnatehnika.ee jääb internetis avatuks. Siit saavad kõik huvilised (alajaotuse alt Arhiiv) pdf-failidena ajakirja aastate 2007–2013 numbreid alla laadida. 

 

Parimate soovidega

 

Merike Noor

Peatoimetaja

 

 


 kaubiku rent
autorent365
autorent


Viimased uudised
Koostööpartnerid